Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun yw Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia gyntaf y ddinas

Ysgol Gyfun yn Abertawe yw'r gyntaf yn y ddinas i gael ei chydnabod yn swyddogol fel Ysgol sy'n Ystyriol o Ddementia

Pontarddulais_dementia

Cyflwynodd y Gymdeithas Alzheimer y wobr i ddisgyblion ac athrawon yn Ysgol Gyfun Pontarddulais.

Mae sesiynau ymwybyddiaeth a gwasanaethau ar gyfer yr ysgol gyfan wedi helpu pawb yn yr ysgol i ddeall mwy am dementia ac mae grŵp o ddisgyblion wedi bod yn ymweld â phobl hŷn yng Nghartref Gofal Hollies Cyngor Abertawe mewn menter sydd wedi bod yn fuddiol iawn i bawb.

Dywedodd preswylwyr yn y cartref ei fod wedi bod yn hyfryd cymysgu gyda'r disgyblion a dywedodd y staff y byddai wynebau'r preswylwyr yn goleuo pan fyddai'r disgyblion yn ymweld.

O ganlyniad i lwyddiant y prosiect, mae cyfleoedd i gefnogi pobl sy'n byw â dementia wedi'u cynnwys yng nghwrs Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Gyfun Pontarddulais.

Dywedodd y Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rwy'n falch iawn mai Ysgol Gyfun Pontarddulais yw'r ysgol gyntaf yn Abertawe i dderbyn y wobr hon a hoffwn longyfarch disgyblion a staff."

Meddai Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, Mark Child, "Rwy'n hapus iawn bod preswylwyr yn The Hollies wedi elwa o'r cynllun hwn a hoffwn ddiolch i'r tîm yno yn ogystal â'r Tîm Cyfnodau Bywyd, y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion aPeople Speak Up, am wneud hyn yn bosib."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM