Chwilio'r wefan
English

Asesiad Cymeriad Morwedd Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Bydd hwn yn llywio penderfyniadau rheoli polisi a datblygu, yn cynorthwyo datblygwyr ac ymgynghorwyr, ac yn hysbysu'r cyhoedd. Bydd yn arwain prosesau rheoli newid yn yr amgylchedd arfordirol a morol. Mae'n gyfwerth ag asesiadau cymeriad tirwedd presennol megis LANDMAP, ac yn eu hategu.

Translation Required:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM