Chwilio'r wefan
English

Enwogyn o Abertawe'n agor ardal ddysgu awyr agored

Roedd Llysgennad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Lee Trundle, wedi agor ardal ddysgu awyr agored newydd Ysgol Gyfun Gellifedw i blant ag anghenion arbennig ar ôl iddi gael ei thrawsnewid gan Sefydliad Edenstone.

Birchgrove_garden

Mae'r hyn a oedd yn gwadrant diangen, llawn gordyfiant wedi'i thrawsnewid yn lle dysgu awyr agored difyr.

Rhannwyd y prosiect yn rhannol gan nawdd o her Tri Chopa Cymru, a gyflawnwyd gan staff Grŵp Edenstone.

Cefnogwyd y fenter gan gontractwyr a chyflenwyr, ac ariannwyd gweddill y cynllun gwerth £10,000 gan Sefydliad Edenstone, a bu'r gwirfoddolwyr yn gwneud y gwaith dros wyliau'r haf.

Birchgrove Comprehensive pupils in the new garden created by the Edenstone Foundation2

Meddai'r Pennaeth Andrew Owen, "Mae'r gwahaniaeth yn anhygoel - maent wedi creu gardd hardd, yn llawn gweithgareddau difyr i'r disgyblion eu mwynhau."

Lee Trundle officially opens the new garden created by the Edenstone Foundation at Birchgrove

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae'r Cyfleuster Addysgu Arbenigol yn Ysgol Gyfun Gellifedw wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddisgyblion ers iddo agor dwy flynedd yn ôl, a bydd yr ardal ddysgu awyr agored newydd yn gwella cyfleoedd eto i ddisgyblion. Hoffwn ddiolch i Sefydliad Edenstone a'u cefnogwyr am greu'r ardd."

Lee Trundle and pupils test out the sports pitch

Enwebwyd yr ysgol gan gyfarwyddwr adeiladu Grŵp Edenstone, Mike Huddleston, y mae gan ei fab awtistiaeth ac mae'n mynd i ysgol Gellifedw.

Meddai Mike, "Croesawyd yr her gan staff, contractwyr a chyflenwyr. Roedd tua 30 o bobl wedi rhoi o'u hamser i helpu, gan gynnwys cyfarwyddwyr."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM