Chwilio'r wefan
English

Swyddog Cymorth Panel (dyddiad cau: 22/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe wedi gweithredu methodoleg Arwyddion Diogelwch ar draws y gwasanaeth cyfan ac maent wedi ymrwymo i ddull sy'n canolbwyntio ar atebion wrth weithio gyda theuluoedd.

Teitl y swydd: Swyddog Cymorth Panel
Rhif y swydd: SS.63928-V3
Cyflog: £19,554  - £20,344  y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Cynorthwyo Panelau (SS.63928-V3) (PDF, 835KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.63928-V3

Dyddiad cau: 11.59pm, 22 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cymorth Panel yn ein Huned Diogelu, Perfformiad ac Ansawdd. Mae hon yn rôl gyffrous sy'n cynnwys trefnu a chymryd cofnodion mewn Cynadleddau Amddiffyn Plant, Cyfarfodydd Proffesiynol Strategaeth Cam-drin a Chyfarfodydd Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant.

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus iawn sy'n gallu gweithio'n dda mewn tîm prysur. Mae angen i ymgeiswyr fod yn fedrus iawn mewn MS Office a meddu ar sgiliau cymryd cofnodion ardderchog. Mae'n hanfodol bod gan ymgeiswyr drwydded yrru lawn ac, os oes modd, mynediad i'w cerbyd eu hunain at ddefnydd busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, ffoniwch Sonia Miles, Rheolwr Adnoddau Busnes ar 01792 633897.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM