Chwilio'r wefan
English

Penodi contractwr i ddarparu adeilad newydd i Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu

Bydd contractwr yn cael ei benodi i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu yn Abertawe.

Tan-y-lan_artist_impression

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe wobrwyo'r contract ar gyfer YGG Tan-y-Lan yn ystod ei gyfarfod ar ddydd Iau Hydref 17.

Bydd y gwaith yn dechrau ar yr adeilad newydd ar ddechrau'r flwyddyn newydd a bydd yr ysgol yn barod i agor yn ystod hydref 2021.

Lleolir Ysgol Gynradd Tan-y-Lan ar hen safle Ysgol Fabanod y Graig yn Nhreforys ar hyn o bryd.

Caiff ysgol eang â chyfleusterau o'r radd flaenaf ei hadeiladu ar Heol Beacons View yn y Clâs ac unwaith y caiff ei chwblhau bydd lle i 420 o ddisgyblion yn ogystal â meithrin er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ardal.

Ariennir y buddsoddiad hwn gwerth £9.9 miliwn ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Meddai Pennaeth YGG Tan-y-lan, Berian Wyn Jones, "Mae disgyblion, staff a rhieni'n edrych ymlaen at weld cynnydd yn yr adeilad newydd. Mae'n gyfnod cyffrous iawn i YGG Tan-y-lan, y gymuned ac ar gyfer addysg Gymraeg yn Abertawe"

Wedi'i bweru gan GOSS iCM