Chwilio'r wefan
English

Ffrâm ddur wedi'i chwblhau wrth i'r ysgol newydd ddatblygu

Mae'r adeiledd dur ar gyfer ysgol newydd yng Ngorseinon bellach yn ei le ac mae contractwyr yn gwneud cynnydd da ar y cynllun.

Gorseinon_school_steel_frame

Bydd y datblygiad gwerth £6.9m yn cymryd lle hen adeiladau Fictoraidd. Bydd ystafelloedd golau ac agored, neuadd, ardal fwyta a chyfleusterau awyr agored, gan gynnwys cae 3G pob tywydd ac ardal gemau amlddefnydd a fydd ar gael i'r gymuned ei defnyddio y tu allan i oriau ysgol.

Caiff ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru a'r cwmni Andrew Scott Ltd. sy'n ei adeiladu.

Roedd Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, Jennifer Raynor, wedi ymweld â'r safle ym Mharc y Werin yr wythnos hon.

Meddai'r Cyng. Raynor, "Roeddwn i'n falch iawn o weld y cynnydd gwych sy'n cael ei wneud ar yr adeilad newydd a gweld y cynlluniau'n dod yn fyw.

"Mae popeth yn mynd yn ôl y rhaglen er mwyn i'r ysgol wych hon agor fis Medi nesaf ac rwy'n gwybod cymaint y mae'r disgyblion a'r staff yng Ngorseinon yn edrych ymlaen at symud iddi.

"Roedd yn dda gen i glywed bod llawer o gyflenwyr a chontractwyr lleol yn cael eu defnyddio yn y datblygiad hwn, gan roi hwb i'r economi leol.

"Yn ogystal â chroesawu ymweliad gan ddisgyblion o'r ysgol, mae Andrew Scott Limited hefyd wedi croesawu myfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Choleg Gŵyr ar y safle fel rhan o'u hastudiaethau."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM