Chwilio'r wefan
English

Dirwyon mawr ar gyfer datblygwr tai a chontractwr coed

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu dedfrydu grŵp o bobl a fu'n ymwneud â thorri nifer mawr o goed a warchodir yn y ddinas.

Old Council logo - City and County of Swansea roundel

Derbyniodd y datblygwr tai Fiorenzo Sauro, sef cyfarwyddwr Enzo Homes a'r contractwr coed, Arwyn Morgan ddirwy gwerth £420,000 ar ôl eu cael yn euog o dorri rheoliadau cadw coed ym mis Awst, a oedd yn gysylltiedig â choed ger safle lle'r oedd cwmni Mr Sauro'n adeiladu tai.

Gweithredodd y cyngor yn erbyn Mr Sauro a Mr Morgan, a oedd wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau mewn achos llys ym mis Awst.

Derbyniodd Mr Sauro ddirwy o £180,000 gyda chostau. Derbyniodd ei gwmni ddirwy o £120,000 gyda chostau ar wahân a derbyniodd Mr Morgan ddirwy o £120,000 gyda chostau.

Mae canlyniad yr achos yn dilyn torri Cochwydden Enfawr brin, warchodedig a chasgliad o goed eraill yn y safle ym Mhenllergaer, sef cyn-safle swyddfeydd Cyngor Abertawe.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r canlyniad heddiw yn adlewyrchu'r gwaith caled a wnaed gan y cyngor i ymchwilio i'r drosedd amgylcheddol hon.

"Roedd y coed hyn yn werthfawr yn ariannol ond ni all unrhyw swm o arian na dirwy ad-dalu gwerth y coed hynny o ran eu gwerth i'r gymuned ac i Abertawe'n gyffredinol.

"Hoffwn ddiolch i'r holl dimau a fu'n rhan o'r achos, gan gynnwys ein holl Swyddogion Coed a'n tîm cyfreithiol.

Y gobaith yw y bydd canlyniad heddiw yn anfon neges gref at ddatblygwyr a'r cyhoedd fod torri coed gwarchodedig heb ganiatâd yn fater yr awn i'r afael ag e'n gadarn a thrwy'r llysoedd os bydd angen."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM