Chwilio'r wefan
English

Helpwch Gyngor Abertawe i drechu tlodi

Mae Cyngor Abertawe wedi ailadrodd ei addewid i drechu tlodi.

Working

Wrth i bobl ym mhedwar ban byd nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi, roedd y cyngor yn annog pobl o bob rhan o'r ddinas i helpu.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau Gwell (Pobl), "Rydym yn ymrwymedig i drechu tlodi - mae'n effeithio ar bobl, teuluoedd a chymunedau ar draws Abertawe.

"Ond, ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae pawb yn gyfrifol am drechu tlodi ac rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol."

Fel rhan o'r Strategaeth Trechu Tlodi, bydd y cyngor a sefydliadau partner yn cefnogi amrywiaeth o fentrau er mwyn mynd i'r afael â materion megis newyn gwyliau, benthyca llog uchel, hawliadau, tenantiaethau, lles a chyfleoedd bywyd.

Meddai'r Cyng. Pugh, "Rwy'n annog pobl ar draws y ddinas i ddeall rhai o'r mentrau yr ydym yn ymwneud â nhw, i ledaenu'r neges amdanynt a'u defnyddio."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM