Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Brynmill: Athro Parhaol

Dyddiad cau: 25/11/19. Prif Raddfa Gyflog - Graddfa Gyflog Uchaf. O Ionawr 2020 ymlaen.

Brynmill Primary school logo

Mae'r Corff Llywodraethu yn ceisio penodi ymarferwr ystafell ddosbarth ymroddedig, brwdfrydig, arloesol a rhagorol. Ymarferwr rhagorol sydd â hanes profedig o wella deilliannau ar gyfer disgyblion. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddiddordeb go iawn yn y broses a fydd yn sicrhau bod disgyblion yn dysgu ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau, ac yn frwdfrydig wrth geisio gwella cyfleoedd bywyd pob disgybl yn eu gofal. Byddant yn gallu ategu arwyddair ein hysgol uchod ac, yn ychwanegol:

  • Bod yn ymarferwr rhagorol
  • Mwynhau cwmni plant
  • Deall y ffordd y mae plant yn dysgu orau
  • Meddu ar gymhelliant i roi o'u gorau ar ran y disgyblion yn eu gofal
  • Bod yn chwaraewr tîm
  • Meddu ar synnwyr digrifwch

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig amgylchedd gofalgar a chefnogol lle caiff unigoliaeth ei dathlu a lle gwerthfawrogir datblygiad personol.

Mae'r Llywodraethwyr yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb ynghyd â disgrifiad byr o effaith eu gweithgareddau ar ganlyniadau dysgu yn eu lleoliadau presennol a/neu flaenorol.

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr ymweld â'r ysgol drwy drefniant ymlaen llaw â'r Pennaeth ar fore dydd Mercher 20 Tachwedd 2019 (amseroedd i'w cadarnhau)

Word Document Disgrifiad swydd - Athro Dosbarth - Ysgol Gynradd Brynmill (Word, 84KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: athrawon cynradd, uwchradd, arbennig (Word, 120KB)Yn agor mewn ffenest newydd
 
Dylid dychwelyd y ceisiadau at Miss J. Simons, Ysgol Gynradd Brynmill, Trafalgar Place, Abertawe neu drwy'r e-bost i: brynmill.primary@swansea-edunet.gov.uk.

Sylwer y bydd y broses ddethol yn cynnwys arsylwadau ystafell ddosbarth a chraffu ar lyfrau o fewn lleoliadau presennol yr ymgeiswyr.

Ymgeiswyr i ymweld ag Ysgol Gynradd Brynmill: dydd Mercher 20 Tachwedd 2019 (e-bostiwch yr ysgol)
Dyddiad cau: Dydd Llun 25 Tachwedd 2019
Rhestr fer: Yr wythnos sy'n dechrau  ar 25 Tachwedd 2019
Arsylwi gwersi a chraffu ar waith disgyblion: 2 Rhagfyr - 12 Rhagfyr 2019
Cyfweliadau: Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019
Swydd yn dechrau: Angen ar gyfer Ionawr 2020

Wedi'i bweru gan GOSS iCM