Chwilio'r wefan
English

Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd i agor yn 2021

Penodwyd contractwr i adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg sy'n ffynnu yn Abertawe.

Tan-y-lan_artist_impression

Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Abertawe gontract i adeiladu YGG Tan-y-lan ar Heol Beacons View, y Clâs, sy'n golygu y bydd y gwaith yn dechrau'n gynnar y flwyddyn nesaf a bydd yn cael ei gwblhau erbyn tymor yr hydref 2021.

Lleolir Ysgol Gynradd Tan-y-Lan ar hen safle Ysgol Fabanod y Graig yn Nhreforys ar hyn o bryd.

Meddai Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, fod y penderfyniad yn garreg filltir bwysig i drawsnewid addysg Gymraeg yn ardal y Clâs.

Bydd gan y buddsoddiad gwerth £9.9m le ar gyfer 420 o ddisgyblion a dosbarth meithrin i helpu er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg yn yr ardal. Ariennir y buddsoddiad hwn ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Meddai'r Cyng. Raynor, "Mae hwn yn gam pwysig. Bydd yr ysgol newydd yn ddigon mawr i gynnwys dau ddosbarth mynediad fel ei bod yn gallu darparu ar gyfer y cynnydd yn nifer y disgyblion sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Bydd gan yr ysgol gae chwarae pob tywydd bach ac ardal gemau amlddefnydd a fydd ar gael i'r gymuned ei defnyddio y tu allan i oriau ysgol.

"Bydd hefyd ofal plant ar y safle er mwyn caniatáu i niferoedd â diddordeb mewn addysg Gymraeg dyfu wrth i'r ysgol dyfu."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM