Chwilio'r wefan
English

System Hawlenni parcio i Breswylwyr newydd yn cael ei lansio - 1 Tachwedd

Mae newidiadau'n cael eu gwneud i'r ffordd y mae hawlenni parcio preswylwyr yn cael eu rhoi yn Abertawe.

residents parking sign

Yn 2016 lansiodd Cyngor Abertawe broses newydd o ymgeisio ar gyfer hawlen - roedd y broses bellach ar-lein ac yn atal yr angen i roi hawlenni papur. Ar hyn o bryd rhoddir oddeutu 9,000 o hawlenni parcio preswylwyr yn y ddinas, fel rhan o 368 o gynlluniau parcio preswylwyr.

Gyda'r system bresennol, sy'n gofyn i breswylwyr wneud cais ar-lein, mae ymgeiswyr yn derbyn rhith hawlen yn syth, ac mae ganddynt deufis i gyflwyno'r dogfennau cymwys. Bydd y system newydd yn newid o 1 Tachwedd ac mae'n golygu y bydd angen i ymgeiswyr ddarparu'r holl ddogfennau cyn i'r hawlen gael ei rhoi - maer hyn yn cynnwys dogfen V5, trwydded yrru a thystysgrif yswiriant.

Mae'r cyngor wedi cadarnhau bod y newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno i gyflymu'r broses o brosesu ceisiadau, ac i atal camddefnyddio'r system bresennol.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r system wedi gweithio'n dda iawn. Mae'r ymagwedd ar-lein yn haws ac yn fwy effeithiol i ymgeiswyr a'r cyngor.

"Un o brif fanteision y system newydd yw y gall ymgeiswyr lanlwytho lluniau o'r dogfennau angenrheidiol y mae angen iddynt eu darparu i'r system ar-lein. Dylai hyn gyflymu'r broses gymeradwyo a lleihau pwysau ar staff i wirio dogfennau papur."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM