Chwilio'r wefan
English

Hwyl Hanner Tymor yng Nghanolfan Dylan Thomas

Bydd gweithgareddau barddoniaeth a chrefftau sy'n seiliedig ar thema ymysg yr hwyl i'r holl deulu i ddathlu pen-blwydd mab enwocaf Abertawe.

Canolfan Dylan Thomas

I nodi'r diwrnod y byddai Dylan Thomas wedi dathlu ei ben-blwydd yn 105 oed, trefnwyd prynhawn o weithgareddau am ddim, dan arweiniad tiwtor ar gyfer arddangosfa Dylan Thomas rhwng 1pm a 4pm ddydd Mawrth 29 Hydref.

Mae arddangosfa Dylan Thomas, sy'n addas i deuluoedd, yn cynnwys llinell amser ryngweithiol 3D sy'n archwilio bywyd a gwaith Dylan, recordiadau sain o'i waith, llwybr anifeiliaid ar gyfer ymwelwyr ifanc a gosodiad sied wedi'i dadadeiladu sy'n ffocysu ar Dylan fel awdur trwy archwilio ei ddulliau o gyfansoddi a'i berthnasoedd creadigol.

Mae'r arddangosfa yn Ardal Forol Abertawe, ac enwebwyd yr arddangosfa a rhaglen Dylan Thomas fel y Lleoliad Gorau i Deuluoedd yn y Deyrnas Unedig yn y gwobrau Fantastic for Families 2018. 

Bydd dathliadau pen-blwydd Dylan yn nodi dechrau rhaglen gweithgareddau hanner tymor gyffrous yng Nghanolfan Dylan Thomas a'r tu hwnt - gan gynnwys gweithdy Straeon Bwganllyd yn Llyfrgell Ystumllwynarth. Ewch i dylanthomas.com am ragor o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM