Chwilio'r wefan
English

Siocled i ganmol disgyblion di-glod ysgol

Ar gyfer y rheini sydd o oedran penodol, nid yw cael eich galw i swyddfa'r Pennaeth yn rhywbeth i'w ddathlu.

hot_choc_friday

Ond, yn Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn Abertawe, mae'r disgyblion y gofynnir iddynt gwrdd â Paul Davies peth cyntaf ar dydd Gwener ar ben eu digon.

Bob wythnos, gwahoddir un myfyriwr sydd wedi mynd y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir i ymuno â'r pennaeth am fyg o siocled poeth i gydnabod ei gyflawniadau.

Yn ôl Mr Davies, nid oes prinder myfyrwyr am fod staff ar draws yr ysgol yn anfon llu o enwebiadau ato ac un o'i ddyletswyddau anoddaf yw dewis yr rheini sy'n fwyaf haeddiannol.

"Mae cynifer o ddisgyblion yn ein hysgol yn gwneud llawer mwy na'r disgwyl a dyma ffordd fach o ddweud pa mor falch a diolchgar rydym ohonynt", meddai.

"Mae cynifer o ddisgyblion nad ydynt yn cael y sylw haeddiannol felly dyma ffordd o ddweud diolch a'u hannog i ddal ati gyda'r gwaith da. Dyma uchafbwynt fy wythnos."

Kayleigh Gabriel (yn y llun) yw un disgybl sydd wedi derbyn yr anrhydedd am ei hymdrechion a'i chyflawniadau mewn gwersi celf.

Mae llawer o ddisgyblion eraill wedi mwynhau diod boeth yng nghwmni Mr Davies ers iddo gyflwyno 'Dydd Gwener Siocled Poeth'.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Clywais am 'Ddydd Gwener Siocled Poeth' a'r ffyrdd eraill y mae Ysgol Gymunedol Dylan Thomas yn dathlu llwyddiannau disgyblion yn ystod ymweliad â'r ysgol yn ddiweddar.

"Roeddwn yn hapus iawn gyda'r syniad ac rwyf o'r un farn â'r ysgol ei bod hi'n bwysig cydnabod cyflawniadau dyddiol pobl ifanc Abertawe."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM