Chwilio'r wefan
English

Ysgol newydd ar gyfer disgyblion diamddiffyn yn datblygu

Bydd cyfleuster addysgu newydd sbon sy'n cael ei adeiladu yn Abertawe yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r disgyblion a'u hathrawon pan fyddant yn symud yno'r flwyddyn nesaf, dywedodd y Pennaeth.

New Etoas school

Mae'r ffrâm ddur a fydd yn darparu darpariaeth addysgol unigryw, bwrpasol, atyniadol ac ymarferol i ddisgyblion sy'n cael eu haddysgu mewn lleoliad heblaw'r ysgol ar dir oddi ar Heol y Cocyd, bellach yn cael ei hadeiladu.

Pan fydd wedi'i chwblhau, bydd yr ysgol yn cymryd lle adeiladau'r uned cyfeirio disgyblion presennol sydd wedi dyddio ac sydd wedi'u gwasgaru dros dri safle gwahanol sef Tŷ Brondeg yn Nhrefansel, safle Step-Ahead yn y Cocyd a Chanolfan Addysg Arfryn ym Mhenlan.

Meddai Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD), Amanda Taylor, "Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth enfawr gan y bydd yn darparu amgylchedd dysgu llawer mwy cadarnhaol a deniadol a fydd yn ein galluogi i ddarparu mwy o gyfleoedd dysgu a rhoi'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar waith.

Ariennir yr adeilad newydd yn y Cocyd ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Mae'r adeilad newydd yn cael ei godi gan Kier Construction a ddaeth i'r adwy wedi i'r contractwr blaenorol, Dawnus, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Mawrth.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Mae'r adeilad newydd yn edrych yn wych ac mae'r gwaith adeiladu'n symud yn ei flaen yn gyflym iawn fel y gall disgyblion ddechrau symud iddo yr hydref nesaf.

"Hoffwn ddiolch i'r holl dimau sydd wedi gweithio at hyn yn y cyngor ac yn Llywodraeth Cymru ac wrth gwrs, Kier, am gamu i'r adwy ac ymgymryd â'r prosiect."

Meddai Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Adeiladu Rhanbarthol Cymru Kier, "Mae adeiladu'r cyfleuster UCD newydd yn darparu cyfle gwych i ennyn diddordeb ac ysgogi'r bobl ifanc a fydd yn defnyddio'r ganolfan pan fydd yn agor y flwyddyn nesaf ac rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe i ddarparu'r cyfleuster arbennig hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM