Chwilio'r wefan
English

Helpwch eich marchnad arobryn i ennill yr anrhydedd uchaf

Anogir siopwyr prysur a chefnogwyr eraill marchnad dan do fwyaf Cymru i bleidleisio dros Farchnad Dan Do Abertawe ar gyfer gwobrau marchnad Prydain eleni.

SwanseaMarket100718

Mae'r lleoliad pwysig arobryn yn y ddinas wedi elwa o waith adnewyddu gwerth dros £200,000 yn ddiweddar ar gyfer ei system oleuadau, ac mae miloedd o bobl yn ymweld â'r neuadd brysur.

Gall cefnogwyr bellach gael y cyfle i bleidleisio trwy enwebu'r farchnad yng nghystadleuaeth National Association of British Market Authorities (NABMA) i ddod o hyd i farchnad fwyaf poblogaidd Prydain.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,  "Rydym ni i gyd yn gwybod mai Marchnad Dan do Abertawe yw lleoliad gorau o ran profiadau siopa yng nghanol y ddinas, ac rydym am i bawb arall fod yn ymwybodol o hynny hefyd.

"Trwy bleidleisio dros Abertawe, bydd pobl yn ein helpu i roi gwybod i bawb pa mor dda yw'r farchnad."

Bydd siopwyr yn dod o bell ac agos i brynu cynnyrch gan berchnogion cyfeillgar a gwybodus y stondinau. Meddai un ymwelydd â'r farchnad, "Mae ganddi'r ffrwythau a'r llysiau gorau, cig, ac yn bwysicach na hynny, bysgod blasus. Teithion ni filltiroedd i brynu ein pysgod yma."

Ychwanegodd un arall, "Mae amrywiaeth eang o stondinau ar gael. Mae pysgod, cig, llysiau, dillad, gemwaith; bron popeth ar gael yma. Mae llawer o leoedd hyfryd i fwyta neu yfed coffi. Mae'r bobl yn gyfeillgar. Rwy'n dwlu arni."

Marchnad Abertawe yw'r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru, ac mae'n farchnad arobryn, hanesyddol sy'n cynnig profiad siopa unigryw i dwristiaid a phreswylwyr.

Mae dros 100 o stondinau yno sy'n gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol ffres a chynnyrch traddodiadol Cymreig yn ogystal ag anrhegion, gemwaith ac ategolion, cosmetigau, cynnyrch lledr a mwy. Mae caffis a siopau coffi yno hefyd lle y gall siopwyr ymlacio ac adfywio.

I fwrw'ch pleidlais dros Abertawe, ewch i: https://nabma.com/vote-for-britains-favourite-market/

Y dyddiad cau i bleidleisio yw 30 Tachwedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM