Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Coginio am Nadolig

Joio amser y Dolig gyda'r cwrs fyr 5 wythnos Nadoligaidd yma.

Cwrs 5 wythnos hwyliog a hamddenol a fydd yn eich helpu i wneud tymor y Nadolig hwn yn arbennig iawn. Nod y profiad ymarferol hwn yw ddysgu dysgwyr sut i gynhyrchu prydau cartref blasus sy'n addas ar gyfer partion a dathliadau teuluol. Sylwch na fydd cacen Nadolig na phwdin Nadolig yn cael sylw ar y cwrs hwn.

  • Pobi
  • Gwneud crwst
  • Gwneud clasuron y Nadolig gyda wahaniaeath
  • Paratoi a threfnu
  • Gwella hyder yn y gegin
  • Pwyso a mesur yn gywir
  • Defnydd cywir o gyllyll
  • Dysgu technegau newydd
  • Cael awgrymiadau defnyddiol

Yn addas ar gyfer: Yn addas ar gyfer oedolion sy'n caru bwyd, gyda rhai profiad o goginio yn y cartref.

Hyd: 5 wythnos.

Ffi: £69 ffi llawn, £55 os ydych yn cael bydd-taliadau prawf modd. Yn cynnwys cynhwysion.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd cynhwysion i gyd a ddarperir. A wnewch dod a ffedog a chynhwysydd i gymryd eich fwyd adref.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Twtor

Cod

14 Tachwedd 20194.30pm - 6.30pmCegin Ysgol Dylan ThomasLisa Scally1621

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM