Chwilio'r wefan
English

Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid (dyddiad cau: 02/12/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid Amser Llawn oddi mewn i'r Tîm Rheoli Amcangyfrifon a Chyllidebau, Gwasanaethau Oedolion.

Teitl y swydd: Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid
Rhif y swydd: PE.66961-V1
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn
Disgrifiad swyddog: PDF Document Swyddog Cymorth Busnes Cyllid (PE.66961-V1) Disgrifiad swydd (PDF, 848KB)Yn agor mewn ffenest newydd  
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.66961-V1

Dyddiad cau: 11.59pm, 02 Rhagfyr 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd deiliad y swydd yn rhan o adran Cyllid / Cymorth Busnes prysur, lle bydd yn gyfrifol am gynnal/diweddaru taenlen fanwl o ddefnyddwyr cleientiaid yng Ngwasanaethau Oedolion (Iechyd Meddwl/Anableddau Dysgu), a hefyd yn cynnal dyletswyddau Cymorth Busnes/Cyllid ad hoc. Mae'r gallu i weithio'n dda fel tîm/yn unigol yn hanfodol.

Swydd dros dro yw hon am 12 mis.

Bydd y swydd wedi'i lleoli yn y Ganolfan Ddinesig.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian Powell (Rheolwr Datblygu Cyllid) ar 635140

Wedi'i bweru gan GOSS iCM