Chwilio'r wefan
English

Awgrymiadau arbed arian mewn digwyddiad am ddim

Cynhelir digwyddiad am ddim ar ddiwedd yr wythnos hon a fydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a allai arbed arian i bobl yn Abertawe a'u helpu i osgoi benthycwyr twyllodrus a gweithredoedd twyllodrus.

Five Pounds

Bydd amrywiaeth o arbenigwyr ar gael yn ystod digwyddiad Arian a Swyddi Abertawe'n Gweithio yn Theatr y Grand ddydd Gwener.

Bydd cymorth ar gael i helpu pobl i gael y prisiau gorau gan gyflenwyr ynni, cyngor ar ffyrdd rhad ac am ddim o arbed ynni, gwybodaeth am y cynnig 30 awr o ofal plant am ddim i rieni a chymorth â budd-daliadau er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn popeth y mae ganddynt hawl iddo.

Bydd staff o Abertawe'n Gweithio, gwasanaeth cyflogadwyedd y cyngor, ar gael i dynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl i baratoi ar gyfer gwaith ac i chwilio am swyddi.

Bydd cynrychiolwyr o'r Undeb Credyd leol hefyd yn bresennol, bydd cyngor ar sut i ymestyn cyllidebau aelwydydd ymhellach a gwybodaeth am sut i osgoi benthycwyr arian anghyfreithlon a gweithredoedd twyllodrus a sut i reoli dyledion a benthyca arian.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Gall pobl alw heibio unrhyw bryd rhwng 10am a 2pm a bydd croeso cynnes iddynt."

Os nad ydych yn gallu dod, gallwch ddod o hyd i gyngor diduedd ac am ddim ar arian ac offer i helpu gyda phopeth, o ddyled a benthyca arian i fudd-daliadau ac yswiriant yn www.moneyadviceservice.org.uk/cy

Wedi'i bweru gan GOSS iCM