Chwilio'r wefan
English

Ailgylchwch eich pwmpen calan gaeaf i helpu'r amgylchedd

Caiff preswylwyr yn Abertawe eu hannog i ailgylchu eu pwmpenni ar ôl y dathliadau Nos Galan Gaeaf diweddar.

pumpkin recycling

Mae'n debygol y cafodd miloedd o bwmpenni eu cerfio'n llusernau ar gyfer y digwyddiad ac mae Cyngor Abertawe'n annog aelwydydd i ddefnyddio'r gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd ymyl y ffordd i gael gwared ar eu pwmpenni diangen.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cynnydd amlwg wedi bod mewn gwastraff bwyd yn dilyn dathliadau nos Galan Gaeaf.

"Dengys ein cofnodion bod oddeutu 25-30 o dunellau ychwanegol o wastraff bwyd yn dueddol o gael ei gasglu, a llawer ohono'n cynnwys pwmpenni.

"Os yw teuluoedd wedi prynu pwmpenni ac yn pendroni ynghylch sut i gael gwared arnynt - mae ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd yn ffordd berffaith o wneud hyn. Dyma ddewis llawer gwell na'u rhoi mewn gwastraff sachau du lle'u gadewir i bydru ar safle tirlenwi, gan greu nwyon niweidiol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM