Chwilio'r wefan
English

Adfywio yn sicrhau bod Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd yn wyrdd

Mae Cyngor Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru'n helpu i ddangos sut y gall dinasoedd ymdrechu i fod yn ddod yn lleoedd gwyrddach a mwy atyniadol i bobl fyw a gweithio ynddynt.

Kingsway_green

Maen nhw'n cydweithio i ddatblygu strategaeth a fydd yn cynyddu bioamrywiaeth yng nghanol y ddinas, yn mynd i'r afael ag Argyfwng Hinsawdd ac yn gwneud Abertawe'n le mwy dymunol i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

Bydd cynrychiolwyr ledled Cymru'n dod i ddigwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Mercher, ac yn edrych ar sut ddaeth Llundain yn Barc Dinas Cenedlaethol cyntaf y byd a sut mae Abertawe'n ymdrechu i ddilyn ôl ei throed. 

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae gwaith adfywio unwaith mewn cenhedlaeth yn cael ei wneud yn Abertawe ar hyn o bryd, ac wrth i'r ddinas gael ei hailadeiladu, byddwn yn cyflwyno amgylchedd hardd a mwy naturiol i bawb ei fwynhau, ond yn bwysicach, un sy'n ein cadw'n iach."

Meddai Fran Rolfe, Swyddog Lleoedd Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru, "Daethon ni a Chyngor Abertawe at ein gilydd gan sylweddoli bod angen ymagwedd strategol at lasu trefol ar draws canol y ddinas.

"Mae cynnwys lles yn ein gwaith o ddatblygu ardal drefol yn holl bwysig."

Amcangyfrifir bod gorchudd glas y ddinas oddeutu 13 y cant ar hyn o bryd, ond y nod yw cynyddu hwn i 26 y cant erbyn 2030.9

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM