Chwilio'r wefan
English

Digwyddiad galw heibio i arddangos cynlluniau buddsoddi ysgol gyfun

Gall pobl gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau i wella cyfleusterau mewn ysgol gyfun yn Abertawe yn sylweddol yn ystod dau ddigwyddiad gwybodaeth i'r gymuned.

Bishopston_comp

Llandeilo Ferwallt yw'r ysgol uwchradd ddiweddaraf i dderbyn gweddnewidiad a fydd yn cynnwys adnewyddu ac ailfodelu adeiladau presennol i ddarparu ystafelloedd dosbarth modern ar gyfer disgyblion a staff addysgu.

Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys estyniad deulawr newydd yn lle'r cabanau nad ydynt yn addas at y diben mwyach.

Bydd y cynllun yn cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru fel rhan o fuddsoddiad gwerth £149.7 miliwn mewn cyfleusterau ysgol yn Abertawe dan Raglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Gall rhieni a'r gymuned ehangach weld y cynlluniau a mynegi barn am y gwaith arfaethedig yn ystod dau ddigwyddiad galw heibio'r mis hwn.

Cynhelir y cyntaf rhwng 4.30pm a 6.30pm yn yr ysgol ddydd Mercher 13 Tachwedd a'r ail rhwng 10am a hanner dydd yng Nghanolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt ddydd Mawrth 19 Tachwedd.

Os yw popeth yn mynd yn ôl y disgwyl ac yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol Llywodraeth Cymru, byddai contractwyr yn cyrraedd y safle'r hydref nesaf.

Byddai'r gwaith yn cael ei wneud fesul cam gyda'r nod o gwblhau'r prosiect erbyn gwanwyn 2022.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM