Chwilio'r wefan
English

Abertawe'n cofio

Bydd Abertawe'n cynnal munud o dawelwch ar gyfer y meirwon y penwythnos hwn a dydd Llun, 11 Tachwedd, i dalu teyrnged i'r rheini a fu farw dros eu gwlad.

Poppies

11 Tachwedd yw'r dyddiad a bennir yn draddodiadol i gofio'r rheini a aberthodd eu bywydau er mwyn i ni gael yr heddwch a'r rhyddid sydd gennym heddiw, sy'n nodi unfed awr ar ddeg yr unfed dydd ar ddeg o'r unfed mis ar ddeg ym 1918 pan ddaeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben.

Cynhelir digwyddiad Distawrwydd yn y Sgwâr, sydd bellach yn draddodiad, ddydd Llun o 10.30am tan hanner dydd a bydd dwy funud o ddistawrwydd am 11am.

Ymysg y digwyddiadau a drefnir bydd Gŵyl y Cofio a drefnir gan y Lleng Brydeinig Frenhinol nos Sadwrn 9 Tachwedd yn Neuadd Brangwyn lle bydd yr Arglwydd Faer, y Cynghorydd Peter Black a'r Arglwydd Faeres, Angela Black yn bresennol.

Bydd yr Arglwydd Faer a'r Arglwydd Faeres hefyd yn bresennol yng ngwasanaeth cofio'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas ddydd Sul, 10 Tachwedd.

Meddai'r Cynghorydd Peter Black, "Mae'r digwyddiadau hyn ymysg nifer a gynhelir yn Abertawe dros yr wythnos nesaf wrth i ni dalu teyrnged i'r meirw.

"Mae llawer o bobl leol wedi gwneud yr aberth eithaf dros y blynyddoedd, gan roi eu bywydau fel y gallwn fwynhau'r rhyddid y mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol.

"Mae cyfle ychwanegol hefyd yr adeg hon o'r flwyddyn i ddweud diolch i'r cyn-filwyr hynny a'u teuluoedd a wnaeth cyfraniad pwysig i'n cadw ni'n ddiogel.

"Byddwn yn annog cynifer o bobl â phosib i gymryd ychydig o funudau dros y penwythnos i fyfyrio ar aberthau'r meirw a chydnabod gwasanaeth parhaus personél y Lluoedd Arfog i ddiogelu'r ddemocratiaeth rydym yn ei thrysori."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM