Chwilio'r wefan

Mr X yn apelio am anrhegion Nadolig

Mae apêl Mr X yn parhau am ei 60ain blwyddyn ac mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda Mr X eto eleni i drefnu casgliadau o fewn y cyngor ac i gydlynu'r apêl ar draws Abertawe.

Swansea Council Logo (Portrait)

Llunnir yr apêl i alluogi unrhyw un i helpu cefnogi plant lleol, llai breintiedig dros y Nadolig hwn drwy roi anrhegion newydd ar gyfer plant hyd at 16 oed. Caiff rhoddion eu dosbarthu i deuluoedd na fyddant yn cael unrhyw anrhegion y Nadolig hwn, neu fawr ddim anrhegion. Enwebir y teuluoedd hyn ar gyfer yr apêl gan berson proffesiynol.

Sut gallwch helpu i ledaenu hwyl y Nadolig?

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gefnogi Mr X:

·       Os hoffech brynu anrheg/anrhegion ar gyfer plentyn/plant penodol, e-bostiwch jo.rees@swansea.gov.uk. Bydd Jo'n neilltuo plentyn i chi. Byddwch yn derbyn ei enw, ei oedran a'i gyfeirnod Mr X.

·       Os yw'n well gennych brynu anrheg/anrhegion cyffredinol i'w clustnodi gennym ni, bydd hynny hefyd yn iawn. Rydym yn derbyn ceisiadau munud olaf am gefnogaeth yn aml.

·       Gallwch gasglu/roi arian. Mae Gwasanaeth Ymyrryd yn Gynnar (EIS) Cyngor Abertawe'n derbyn taliadau â cherdyn ar gyfer yr apêl dros y ffôn drwy ffonio 01792 635400. Yna bydd yr EIS yn prynu anrhegion penodol ar gyfer yr oedrannau sy'n brin o anrhegion.

·       Rydym bob amser yn brin o anrhegion i arddegwyr, yn enwedig plant dros 11 oed.

Bydd angen i chi fynd â'ch rhoddion i fan gollwng dynodedig gydag enw'r plentyn a'i gyfeirnod wedi'u nodi'n glir ar label datodadwy. Rydym yn deall bod lapio'r anrhegion yn rhoi mwynhad i chi ac mae'n gwneud i'r anrhegion edrych yn arbennig, ond bydd angen i ni ddadwneud y gwaith lapio. Anfonwch yr anrhegion heb eu lapio ac, os yw'n bosib, mewn sach anrhegion Nadolig.

Er mwyn ein galluogi ni i ddosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig, sicrhewch ein bod ni'n derbyn yr anrheg/anrhegion erbyn 6 Rhagfyr 2019.

Crynodeb o'r wybodaeth ar gyfer yr anrhegion:

•                  Mae'n rhaid i'r holl anrhegion/ddillad fod yn newydd.

•                  Prynwch anrhegion sy'n briodol i oedran y plentyn a glustnodir (e.e. os yw plentyn yn 2 oed ni allwn roi tegan iddo â symbol 0-3/3+ arno).

•                  Peidiwch â lapio'r anrhegion. Bydd angen i ni eu trefnu, sicrhau eu bod yn addas ac rydym yn hoffi cynnwys y rhieni trwy eu hannog i lapio'r anrhegion.

•                  Ysgrifennwch yr enw a'r rhif cyfeirnod a roddir i chi ar label datodadwy ar y tu allan i'r bag er mwyn sicrhau y bydd yn cyrraedd y plentyn cywir.

•                  Os byddwch yn prynu anrheg y mae angen batris arni, prynwch y batris a'u clymu'n ddiogel. Ni all rhai teuluoedd eu fforddio.

•                  Peidiwch â rhagdybio bod gan deuluoedd offer electronig, fel peiriannau DVD a CD, consolau gemau, etc.

•                  Ni ddosberthir unrhyw eitem finiog neu beryglus e.e. Cyllell byddin y Swistir, dartiau, etc.

•                  Dim anrhegion sy'n cynnwys alcohol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM