Chwilio'r wefan
English

Lee, y cyn seren bêl-droed, yn cefnogi digwyddiad Diwrnod y Rhuban Gwyn

Mae cyn-seren bêl-droed Abertawe, Lee Trundle, yn cefnogi digwyddiad ddydd Llun i arddangos y gwaith sy'n cael ei wneud yn y ddinas i fynd i'r afael â thrais gwrywaidd yn erbyn menywod.

Lee_trundle_headshot

Bydd Lee yn ymuno â chynrychiolwyr o amrywiaeth eang o asiantaethau yn Theatr y Grand i gyd-fynd â Diwrnod y Rhuban Gwyn.

Bydd y digwyddiad, a drefnir gan Gyngor Abertawe, yn agored i'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol rhwng 1.30pm a 3.30pm a bydd hefyd yn tynnu sylw at yr angen i atal cam-drin rhag digwydd.

Mae'r Rhuban Gwyn yn symbol o obaith ar draws y byd ar gyfer menywod a phlant sy'n byw mewn ofn o gamdriniaeth a thrais domestig.

Ymysg y sefydliadau a fydd yn bresennol y mae Cymorth i Fenywod Abertawe, Heddlu De Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Calan DVS, BAWSO, Hafan Cymru a Chymorth i Fenywod Thrive.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth am gam-drin domestig a'r gefnogaeth sydd ar gael, ewch i https://bit.ly/3488YBe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM