Chwilio'r wefan
English

Ap ffôn clyfar yn cynnig ffordd arall o dalu i barcio yn Abertawe

Mae defnyddwyr meysydd parcio Cyngor Abertawe'n cael cynnig ffordd ychwanegol o dalu i barcio drwy ddefnyddio ap ffôn clyfar yn hytrach na cherdyn neu arian parod yn ei feysydd parcio talu ac arddangos.

CarParkSign

Bydd modurwyr yn gallu talu â cherdyn neu arian parod o hyd wrth y peiriannau talu ac arddangos ym meysydd parcio'r cyngor, ond bydd yr ap MiPermit newydd yn cynnig ffordd haws o dalu

Mae MiPermit eisoes yn cynnig y gwasanaeth mewn trefi a dinasoedd eraill ar draws y DU, a gall modurwyr Abertawe ei lawrlwytho yn awr ar eu ffonau clyfar er mwyn gallu talu drwy neges destun neu dros y ffôn.

Meddai Stuart Davies, Pennaeth Priffyrdd y cyngor, "Mae ap MiPermit yn cael ei ddefnyddio gan nifer o gynghorau ar draws y DU. Mae'n ceisio cynnig ffordd fwy cyfleus i bobl dalu ar gyfer eu parcio heb orfod defnyddio arian parod neu gerdyn.

"Rydym yn sylweddoli na fydd pawb am ei ddefnyddio, felly bydd yr opsiwn i dalu ag arian parod neu gerdyn ar gael yn ein meysydd parcio o hyd. Rydym yng nghanol y broses o fuddsoddi yn ein meysydd parcio trwy osod cyfarpar newydd er mwyn gwneud talu â cherdyn neu arian parod yn haws yn y dyfodol."

Bydd gan y rheini sy'n defnyddio'r ap ddau ddewis ar ôl iddynt barcio'u ceir yn un o feysydd parcio talu ac arddangos y cyngor. Y dewis cyntaf yw lawrlwytho'r ap i'w iPhone neu eu ffôn Android a gwneud taliad un tro drwy roi manylion eu cerdyn.

Y dewis arall yw lawrlwytho'r ap a chofrestru eu manylion personol, manylion eu cerbyd a'u manylion talu yn ddiogel â MiPermit. Yna bydd eu manylion ar gael ar y system yn barhaol er mwyn hwyluso'r broses o dalu yn y dyfodol. Gall modurwyr gofrestru mwy nag un cerbyd ar eu cyfrifon.

Bydd yr holl daliadau parcio'n aros yr un peth â'r rheini sydd wedi'u nodi ar restrau prisiau meysydd parcio'r cyngor.

Mae MiPermit wedi ychwanegu cyfleuster arall sy'n galluogi defnyddwyr i brynu gwasanaeth neges destun am 10c y neges a fydd yn eu hatgoffa pryd mae eu cyfnod parcio ar fin dod i ben, felly byddant yn ymwybodol bod angen dychwelyd i'w cerbyd neu ychwanegu at eu taliadau.

Mae gwybodaeth am MiPermit a sut i lawrlwytho'r ap i ffonau Android neu Apple ar gael yn www.mipermit.com neu yn http://kb.mipermit.com - mae'r is-adran cymorth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM