Chwilio'r wefan
English

Llwybr arfordir Gŵyr newydd yn agor i'r cyhoedd

Agorwyd llwybr troed newydd ar hyd arfordir Gŵyr i'r cyhoedd - pythefnos yn gynt na'r disgwyl.

limeslade path open

Mae Cyngor Abertawe wedi cwblhau'r rhan newydd 260m o'r llwybr cerdded rhwng Limeslade a Langland ar ôl darganfod bod rhan o'r hen rwydwaith o lwybrau'n dioddef o erydu arfordirol.

Galwyd ar gwmni lleol Hamilton Contracting i helpu'r cyngor i adeiladu'r rhan newydd, a gafodd ei ddatblygu ychydig ymhellach o ymyl yr arfordir ac felly mae'n llai tebygol bydd erydu arfordirol yn effeithio arni yn y dyfodol.

Er mwyn ceisio gwneud y llwybr newydd yn fwy hygyrch i bawb, bydd llethrau esmwyth yn lle'r grisiau a oedd ar yr hen lwybr.

Caiff meinciau eu gosod hefyd er mwyn rhoi'r cyfle i gerddwyr eistedd a gwerthfawrogi'r golygfeydd godidog ar hyd yr arfordir.

Meddai Phil Holmes, Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Ddinas, "Mae'r llwybr newydd yr ydym wedi'i greu'n sicrhau ein bod ni'n gallu cynnal llwybr cerdded sydd wedi'i gysylltu'n llwyr ar draws holl arfordir Gŵyr.

"Unwaith i ni ddarganfod y problemau a oedd yn gysylltiedig ag erydu arfordirol ar yr hen lwybr, roedd yn bwysig ein bod ni'n edrych ar lwybr amgen ar gyfer y miloedd o gerddwyr sy'n mwynhau defnyddio'r llwybr hwn trwy gydol y flwyddyn.

"Rydym hefyd wedi achub ar y cyfle i ystyried problemau mynediad a sicrhau bod y llwybr yn fwy hygyrch i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn a theuluoedd sy'n gwthio cadeiriau gwthio. Rydym wedi gwneud hyn trwy leihau graddiant y llethrau ac osgoi defnyddio grisiau a oedd ar yr hen lwybr."

Mae'r gwaith diweddaraf yn dilyn gwelliannau blaenorol i rannau eraill rhwng Langland a Caswell gydag oddeutu 1.5m o lwybr yr arfordir yn cael ei wella.

Agorwyd rhan Abertawe o Lwybr Arfordir Cymru Gyfan yn swyddogol yn 2012 lle cysylltwyd 55km o lwybr yr arfordir er mwyn galluogi cerddwyr i gerdded o lannau Abertawe yn SA1 i Gasllwchwr, gan deithio trwy Fae Caswell, Porth Einon, Rhosili a Llanmadog.

Cafwyd arian ar gyfer y cynllun drwy grant llwybr yr arfordir Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM