Chwilio'r wefan
English

Grantiau grwpiau cefnogi'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Cefnogir elusennau a gwirfoddolwyr sy'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe gan Gyngor Abertawe drwy arian gan Lywodraeth Cymru.

Foodbank

Mae saith grŵp sy'n helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd wedi derbyn grantiau er mwyn talu am gyfarpar, hyfforddiant a threuliau.

Ymysg y cynlluniau i dderbyn arian mae Oergell Gymunedol Abertawe, sy'n ailddosbarthu bwyd dros ben gan amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys archfarchnadoedd, bwytai a chyfranwyr domestig.

Mae'r cynllun, a arweinir gan elusen Caer Las, hefyd yn helpu i leihau gwastraff bwyd ar draws y ddinas, sydd o fudd i'r gymuned ehangach.

Mae Matt's Cafe a Lloches Nos Abertawe hefyd yn derbyn cymorth i brynu cyfarpar newydd gan gynnwys oergelloedd cymunedol.

Drwy gefnogaeth y cyngor, bydd Bank Bwyd HOP Sgeti a Chanolfan Pontarddulais yn gallu datblygu eu gwasanaethau.

Rhoddir arian i Eglwys y Santes Fair hefyd, sy'n darparu brecwast am ddim bob dydd Mawrth ac yn cynnig ei chyfleusterau i bobl ddigartref.

Mae Unity in Diversity, sy'n cynnal sesiynau galw heibio wythnosol ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid, hefyd wedi derbyn arian ar gyfer oergell a bwyd.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Mae Cyngor Abertawe'n ymroddedig i leihau tlodi ac effeithiau tlodi ar ei ddinasyddion.

"Bydd y grantiau hyn yn helpi i gefnogi ein partneriaid wrth barhau a datblygu'r gwasanaethau hanfodol maent yn eu darparu."

Daw'r cyfle i gyflwyno cais am y rownd nesaf o gyllid ar gyfer Cronfa Tlodi Bwyd y cyngor i ben am 10am ddydd Llun 13 Ionawr.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch: TlodiBwyd@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM