Chwilio'r wefan
English

Gall adeiladu cartref newydd ar gyfer ysgol gynradd ddechrau o fewn misoedd

Gobeithir y bydd gwaith i adeiladu cartref newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion a chanolfan Dechrau'n Deg yn dechrau o fewn misoedd.

Tirdeunaw_artist

Mae Cabinet Cyngor Abertawe ar fin penodi contractwr i godi'r adeiladau o'r radd flaenaf ar gyfer YGG Tirdeunaw yn ei gyfarfod ddydd Iau nesaf (23 Ionawr).

Byddai gwaith yn dechrau yn y gwanwyn os cadarnheir arian ar y cyd gan Lywodraeth Cymru.

Caiff yr ysgol newydd ei hadeiladu ar dir ger Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, lle bydd cyfleoedd i rannu cyfleusterau chwaraeon arbennig.

Mae'r ysgol bresennol yn darparu 420 o leoedd amser llawn a 60 o leoedd meithrin ond nid yw'r adeiladau'n addas ar gyfer y nifer cynyddol o leoedd yn yr ysgol erbyn hyn.

Bydd yr adeilad newydd yn darparu 525 o leoedd ar gyfer disgyblion amser llawn a 75 o leoedd meithrin ynghyd â menter Dechrau'n Deg.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rydym yn agosáu at ddechrau'r gwaith ar gyfer yr adeilad newydd hwn a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r disgyblion a'r staff a bydd hefyd yn ein helpu i gyflawni'n hymrwymiad i gynyddu nifer y lleoedd addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion yn Abertawe.

Bydd yr ysgol newydd yn rhan o raglen uchelgeisiol i fuddsoddi bron £150m mewn isadeiledd ysgolion yn Abertawe dros y blynyddoedd nesaf."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM