Chwilio'r wefan
English

Ap parcio ceir newydd wedi cael ei ddefnyddio 15,000 o weithiau yn Abertawe

Mae ap clyfar sy'n galluogi pobl i dalu i barcio'n brydlon ac yn hawdd ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Abertawe wedi cael ei ddefnyddio miloedd o weithiau mewn ychydig fisoedd yn unig.

miPermit logo

Mae cannoedd o yrwyr ar y tro'n cofrestru i ddefnyddio ap ffonau clyfar MiPermit, sy'n cynnig ffordd ychwanegol o dalu i barcio. Mae'r ap eisoes wedi cael ei ddefnyddio 15,000 o weithiau.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Lansiwyd MiPermit yn hwyr y llynedd ac mae'n wych gweld ei fod mor boblogaidd. Roedd yn ateb hawdd i'r broblem o orfod trafferthu i ddod o hyd i geiniogau neu gerdyn yn eich waled i dalu am y parcio.

"Gall modurwyr dalu â cherdyn neu geiniogau o hyd wrth ein peiriannau talu ac arddangos ond mae'r ap MiPermit yn osgoi llawer o ffwdanu i'r rheini sy'n defnyddio'r gwasanaeth."

Mae MiPermit eisoes yn cynnig yr ap mewn trefi a dinasoedd eraill ar draws y DU ac mae cannoedd o fodurwyr yn Abertawe wedi bod yn ei lawrlwytho i'w ffonau clyfar.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Rydym yn sylweddoli na fydd pawb am ei ddefnyddio, felly bydd yr opsiwn i dalu ag arian parod neu gerdyn ar gael yn ein meysydd parcio o hyd. Rydym yng nghanol y broses o fuddsoddi yn ein meysydd parcio aml-lawr, parcio a theithio a thalu ac arddangos trwy osod cyfarpar newydd er mwyn gwneud talu â cherdyn neu arian parod yn haws yn y dyfodol."

Bydd gan y rheini sy'n defnyddio ap MiPermit ddau ddewis ar ôl iddynt barcio'u ceir yn un o feysydd parcio talu ac arddangos y cyngor. Y dewis cyntaf yw lawrlwytho'r ap i'w iPhone neu ffôn Android a gwneud taliad untro drwy roi manylion eu cerdyn.

Y dewis arall yw lawrlwytho'r ap a chofrestru eu manylion personol, manylion eu cerbyd a'u manylion talu yn ddiogel â MiPermit. Yna bydd eu manylion ar gael ar y system yn barhaol er mwyn hwyluso'r broses o dalu yn y dyfodol. Gall modurwyr gofrestru mwy nag un cerbyd ar eu cyfrifon.

Bydd yr holl daliadau parcio'n aros yr un peth â'r rheini sydd wedi'u nodi ar restrau prisiau meysydd parcio'r cyngor.

Mae MiPermit wedi ychwanegu cyfleuster arall sy'n galluogi defnyddwyr i brynu gwasanaeth neges destun am 10c y neges a fydd yn eu hatgoffa pryd mae eu cyfnod parcio ar fin dod i ben, felly byddant yn ymwybodol bod angen dychwelyd i'w cerbyd neu ychwanegu at eu taliadau.

Mae gwybodaeth am MiPermit a sut i lawrlwytho'r ap i ffonau Android neu Apple ar gael yn www.mipermit.com neu yn http://kb.mipermit.com - mae'r is-adran cymorth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM