Chwilio'r wefan
English

Contractau gwerth £15m i drawsnewid addysg mewn dwy ysgol

Mae aelodau Cabinet yn Abertawe wedi dyfarnu contractau heddiw gwerth dros £15m a fydd yn helpu i drawsnewid dwy ysgol Gymraeg.

Tirdeunaw_artist

Yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan Lywodraeth Cymru, bydd disgyblion a staff yn YGG Tirdeunaw ac Ysgol Gyfun Gŵyr yn elwa o'r buddsoddiadau sylweddol.

Gallai gwaith ddechrau o fewn misoedd ar yr ysgol newydd a chanolfan Dechrau'n Deg ar gyfer YGG Tirdeunaw ar dir drws nesaf i Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe.

Mae'r ysgol ar hyn o bryd ar Heol Ddu, a disgwylir y bydd yr adeilad newydd, sy'n llai na milltir o'r safle presennol ac sydd hefyd yn fwy canolog i'r dalgylch, yn barod ym mis Medi 2021.

Mae'r galw am leoedd yn Ysgol Gyfun Gŵyr hefyd yn cynyddu ac oherwydd nifer cynyddol y disgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd Cymraeg yn y dalgylch, mae'n debygol na fydd digon o le i ateb y galw ar y safle presennol erbyn 2021.

Yn awr, bwriedir i'r gwaith i ehangu a gwella adeiladau yn yr ysgol gyfun ddechrau yn yr haf ac unwaith y byddant wedi'u cwblhau, bydd lle yno i bron 200 yn rhagor o ddisgyblion.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Bydd 2020 yn flwyddyn arbennig i'n hymrwymiad i wella cyfleusterau ar gyfer miloedd o ddisgyblion ac athrawon yn Abertawe.

"Mae'r gwaith ar yr ysgol newydd yng Ngorseinon yn mynd rhagddo'n dda a bydd yn agor ym mis Medi.

"Yn yr hydref, bydd yr Uned Cyfeirio Disgyblion hefyd yn adleoli o'r hen adeiladau  ar safleoedd amrywiol yn Abertawe, ac yn dod ynghyd mewn cyfleuster pwrpasol newydd yn y Cocyd a fydd yn cefnogi rhai o'n dysgwyr mwyaf diamddiffyn.

"Yn ogystal â'r adeilad newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw, bydd adeilad newydd yn cael ei godi eleni ar gyfer YGG Tan-y-Lan hefyd.

"Bydd contractwyr hefyd ar safleoedd Ysgol Gyfun Gŵyr ac Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt."

Ariennir y buddsoddiad ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru dan Fand B rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM