Chwilio'r wefan
English

1,000 yn rhagor o gartrefi yn yr arfaeth ar gyfer Abertawe

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu adeiladu 1,000 o dai cyngor ynni isel newydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Dywed adroddiad newydd i'r Cabinet ar y prosiect Rhagor o Gartrefi fod y cyngor yn bwriadu datblygu cynlluniau i fuddsoddi tua £180m er mwyn ychwanegu 1,000 yn rhagor o gartrefi i'w stoc tai bresennol. Pan fyddant wedi'u cwblhau, gallai pob cartref 'ynni isel' olygu biliau ynni blynyddol o £70 neu lai i'r rheini sy'n byw ynddynt.

Ochr yn ochr â chynlluniau i adeiladu rhagor o dai cyngor, bydd y cyngor hefyd yn parhau i gefnogi landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill yn Abertawe, sydd rhyngddynt yn bwriadu datblygu 4,000 o gartrefi newydd dros y 10 mlynedd nesaf.

Yn 2017, cwblhaodd y cyngor gam cyntaf cyfres newydd o gartrefi 'Passivhaus' ynni-effeithlon, modern yn Colliers Way.

Mae ail gam bellach yn mynd rhagddo yn Colliers Way ynghyd â datblygiad newydd ym Mharc yr Helyg yng Ngellifedw. Mae'r 34 o dai cyngor newydd sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yn cael eu datblygu'n 'Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer' i fanyleb 'Safon Abertawe' - gan olygu bod ganddyn nhw i gyd newyddbethau arbed ynni hynod fodern, gan gynnwys gwres o'r ddaear, storfa fatris a thoeon â phaneli solar.

Hefyd, cyflwynwyd cynlluniau'n ddiweddar ar gyfer 26 o gartrefi newydd yn Hill View/Beacons View - y Clâs, lle gallai'r gwaith adeiladu ddechrau yn y gwanwyn.

Sicrhawyd arian ychwanegol ar gyfer y cartrefi newydd o gynllun Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru a derbyniodd Abertawe £1.5 miliwn yn y setliad diweddaraf.

Meddai Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae Abertawe yn arwain y ffordd yng Nghymru ar gyfer datblygu tai cymdeithasol arloesol a newydd i breswylwyr.

"Mae nifer o gamau ar waith gennym yn y ddinas a fydd yn darparu tai modern i'r rheini y mae eu hangen arnynt. Bydd yr holl gartrefi newydd rydym yn eu codi yn fodern ac yn ynni-effeithlon, gan ddefnyddio Safon Abertawe a dylai hyn helpu i leihau achosion o dlodi tanwydd.

"Ein haddewid diweddaraf, o'r rhaglen waith bresennol, yw cynllunio datblygu 1,000 o gartrefi newydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

"Yn ogystal â darparu tai arloesol o safon i'n preswylwyr, mae'r cynllun hwn hefyd yn galluogi'r cyngor i ddefnyddio'n gweithlu lleol sef ein gwasanaethau adeiladau corfforaethol mewnol. Mae hyn yn helpu i ddarparu hwb sylweddol i'n heconomi leol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM