Chwilio'r wefan
English

Peiriannau talu newydd ar gyfer meysydd parcio prysur

Bydd modurwyr sy'n defnyddio pedwar o feysydd parcio prysuraf Abertawe'n elwa o waith gwerth £280,000 i wella peiriannau talu dros yr wythnosau nesaf.

car park machine new

Mae gwaith yn dechrau'r wythnos hon ym maes parcio aml-lawr y Cwadrant er mwyn cyflwyno cenhedlaeth newydd o beiriannau dibynadwy a hawdd eu defnyddio i siopwyr sy'n defnyddio'r maes parcio bob wythnos.

Bydd gwaith gwella hefyd yn cael ei wneud yn fuan wedi hynny ym maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr, ac ar ddau safle parcio a theithio'r cyngor yn Ffordd Fabian a Glandŵr.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Bydd croeso mawr i'r peiriannau cyfoes mawr eu hangen hyn a fydd yn cymryd lle'r hen gyfarpar talu sydd wedi cyrraedd diwedd ei oes defnyddiol." 

Mae'r gwaith yn rhan o fuddsoddiad enfawr i uwchraddio gwasanaethau parcio ceir y cyngor. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys cyflwyno ap MiPermit ar gyfer meysydd parcio talu ac arddangos yn hwyr y llynedd, a defnyddiwyd yr ap dros 16,000 o weithiau hyd yn hyn.

Bydd y cyngor hefyd yn edrych ar ffyrdd eraill o wella cyfleusterau talu mewn lleoliadau talu ac arddangos dros y misoedd nesaf.

Dywedodd y Cyng. Thomas fod y peiriannau talu newydd yn benodol i feysydd parcio'r cyngor a weithredir ag atalfa. Gall pobl dalu ag arian parod, cerdyn a cherdyn digyffwrdd o hyd. Bydd y cyfarwyddiadau'n Gymraeg ac yn Saesneg a bydd yr allweddbadiau'n hawdd eu defnyddio.

Bydd contractwyr ar safle'r Cwadrant yn gynnar yr wythnos hon a disgwylir i'r peiriannau fod ar gael i'w defnyddio erbyn yr wythnos nesaf.

Meddai, "Mae'r peiriannau rydym wedi buddsoddi ynddynt, a wnaed yn yr Almaen, yn gryf ac yn hawdd eu defnyddio. "Maent wedi dangos eu bod yn werthfawr mewn cannoedd o feysydd parcio ar draws y DU yn ogystal ag ar y cyfandir ac ar draws y byd.

"Er hyn, bydd staff ar gael ym mhob maes parcio yn ystod y diwrnodau cynnar i helpu pobl i ddod yn gyfarwydd â nhw ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt."

Ym maes parcio aml-lawr y Cwadrant, bydd pum peiriant talu. Yn ychwanegol, gall gyrwyr sydd wedi anghofio talu wrth y man talu ddefnyddio cerdyn digyffwrdd i dalu wrth yr allanfa.

Yn yr un modd, bydd pump peiriant talu ym maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr, a bydd man talu digyffwrdd ger y ddau allanfeydd.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Bydd yn golygu ein bod wedi buddsoddi dros £150,000 ym maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr hyd yn hyn. Bydd rhagor o welliannau'n cael eu cyflwyno yn yr haf.

"Mae'r gwaith a wneir ym mhob maes parcio'n debygol o achosi peth tarfu o bryd i'w gilydd wrth i gontractwyr osod ceblau a chyfarpar arall. Ond hoffwn sicrhau defnyddwyr na fydd unrhyw faes parcio ar gau wrth i'r gwaith gael ei wneud. Bydd pob maes parcio ar gael i'w ddefnyddio yn ôl trefn 'busnes fel arfer'."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM