Chwilio'r wefan
English

Cyngor yn lansio ymgyrch recriwtio prentisiaethau

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch recriwtio prentisiaethau flynyddol yr wythnos hon trwy gynnig 18 prentisiaeth yn y Tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol ynghyd â nifer o rai eraill.

Guildhall

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, bydd swyddogion yn bresennol mewn Ffair Yrfaoedd yn Stadiwm Liberty ddydd Mercher (5 Chwefror) i ddarparu gwybodaeth am y prentisiaethau amrywiol sydd ar gael a'r mathau o gyfleoedd sydd ar gael hefyd. 

Bydd cyfle hefyd ar y diwrnod i sgwrsio â rhai o'r rheini sydd eisoes yn rhan o gynlluniau prentisiaeth y cyngor, ac i glywed am eu profiadau. 

I'r rheini nad ydynt yn gallu mynd i'r ffair, nid oes angen i chi fecso gan mai'r dyddiad cau i gyflwyno cais am brentisiaeth yw 28 Chwefror. 

Mae Cyngor Abertawe'n ymroddedig i ddarparu hyfforddiant o safon - yn ystod y flwyddyn ddiwethaf recriwtiwyd 26 o brentisiaid, ac mae 79 ohonynt yn cwblhau prentisiaeth ar hyn o bryd. 

Mae nifer ohonynt yn gweithio gyda'r Tîm Adeiladau Corfforaethol sy'n datblygu cenhedlaeth newydd o seiri, plymwyr, trydanwyr, plastrwyr a phersonél aml-grefft, ond mae hefyd brentisiaethau mewn gwasanaethau eraill megis yr adrannau iechyd, gofal cymdeithasol a pharciau. 

Meddai'r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae ein cynllun prentisiaethau arobryn gyda'r Tîm Adeiladau Corfforaethol wedi bod yn llwyddiannus iawn, a bydd y recriwtiaid newydd yn cymryd lle hanner y masnachwyr proffesiynol sy'n ymddeol o'r adran."

Meddai'r Cyng. Jen Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Yn Abertawe rydym yn gwybod pa mor werthfawr yw addysg a hyfforddiant, a sut maent yn helpu pobl i gyrraedd eu potensial llawn."

Mae prentisiaethau eraill, gan gynnwys rhai yn y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn cael eu hysbysebu ar wefan y cyngor drwy gydol y flwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:   www.abertawe.gov.uk/jobs

Wedi'i bweru gan GOSS iCM