Chwilio'r wefan
English

1,300 o fusnesau manwerthu i dderbyn cymorth gydag ardrethi

Mae tua 1,300 o fusnesau manwerthu yn Abertawe i dderbyn cymorth ariannol gyda'u hardrethi busnes.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Mae Cyngor Abertawe wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am £2.3 miliwn o bunnoedd fel y gellir cynorthwyo llawer o siopau, tafarndai, bwytai a chaffis sydd ar stryd fawr y ddinas.

Llywodraeth Cymru sy'n pennu ardrethi busnes ond mae'n ymestyn ei Chynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Dan y cynllun, a fydd yn cael ei reoli yn Abertawe gan y cyngor, bydd busnesau manwerthu cymwys sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai yn cael cymorth gyda'u biliau.

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe gymeradwyo'r cynllun yn ei gyfarfod ar 20 Chwefror.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Y buddiolwyr fydd y busnesau bach neu fusnesau annibynnol sydd mor bwysig i Abertawe.

"Mae'r trawsnewidiad mwyaf a welwyd ers cenedlaethau yn digwydd yng nghanol ein dinas a gall pobl weld gwelliannau wythnos ar ôl wythnos.

"Mae'n gyfnod hynod gyffrous i Abertawe a bydd hyn yn helpu i gynnal y momentwm."

Yn y mwyafrif o achosion bydd y cyngor yn nodi adeilad eiddo manwerthu cymwys o'i gofnodion ac yn dyfarnu'r cymorth ardrethi'n awtomatig.

Pan na all y cyngor fod yn sicr bod busnes yn gymwys yna rhoddir ffurflen gais ffurfiol i'r perchennog ei chwblhau.

Dywedodd Russell Greenslade, Prif Weithredwr BID Abertawe, "Mae hwn yn newyddion i'w groesawu'n fawr gan BID Abertawe a'n busnesau yng nghanol y ddinas a fydd yn gymwys.

"Rydym yn hynod falch o weld brwdfrydedd Cyngor Abertawe dros y cynllun synhwyrol hwn, a fydd, ynghyd â'r buddsoddiad adfywio parhaus yng nghanol y ddinas, yn helpu i sicrhau bod ein strydoedd mawr yn addas ar gyfer y dyfodol."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM