Chwilio'r wefan
English

Jean-Christophe Novelli fydd prif seren gŵyl bwyd a diod Abertawe

Bydd y pen-cogydd enwog Jean-Christophe Novelli, sydd wedi ennill gwobrau Michelin, yn rhan o Ŵyl Bwyd a Diod Croeso Abertawe.

Croeso festival Jean-Christophe Novelli

Mae digwyddiad Croeso'n ŵyl ddeuddydd sy'n dathlu popeth Cymreig ac fe'i cynhelir o gwmpas dyddiad Dydd Gŵyl Dewi bob blwyddyn yng nghanol dinas Abertawe. Eleni, fe'i cynhelir ddydd Sadwrn 29 Chwefror a dydd Sul 1 Mawrth.

Bydd Jean-Christophe Novelli, hoff ben-cogydd Ffrengig y wlad, sydd wedi arlwyo bwyd ar gyfer y teulu brenhinol, arweinwyr gwledydd a ser Hollywood, yn coginio seigiau arbennig i ysbrydoli ymwelwyr yn ystod y digwyddiad am ddim.

Meddai Jean-Christophe, "Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o Ŵyl Bwyd a Diod Croeso Abertawe ar Ddydd Gŵyl Dewi. Bydd hwn yn ddigwyddiad gwych i'r holl deulu.

"Edrychaf ymlaen at goginio gan ddefnyddio cynnyrch gorau Bae Abertawe a Chymru ac at gwrdd â phawb. Wela i chi ar 1 Mawrth!"

Mae Novelli, a fydd yn coginio ddydd Sul 1 Mawrth, yn siŵr o fod yn atyniad gwych yn ystod y digwyddiad deuddydd, a fydd hefyd yn cynnwys pen-cogyddion lleol a chogyddion cartref a fydd yn defnyddio cynnyrch lleol ac yn ysbrydoli pobl sy'n dwlu ar fwyd.

Cynhelir y rhan fwyaf o'r arddangosiadau coginio byw am ddim yn y babell fwyd yn Stryd Portland trwy gydol y penwythnos, ond bydd rhai yng nghanol Marchnad Abertawe hefyd, ar y dydd Sadwrn yn unig.

Yn ystod y digwyddiad bydd nifer o stondinau ar Stryd Rhydychen Abertawe a fydd yn gwerthu cynnyrch o fasnachwyr bwyd a diod o Gymru. Bydd hefyd cerddoriaeth ac adloniant stryd yn Sgwâr y Castell, a fydd yn ychwanegu at yr awyrgylch.

Bydd gŵyl Croeso, sy'n dathlu popeth Cymreig, yn cynnwys pabell 'Cwtsh' yn Stryd Rhydychen, lle bydd nifer o weithgareddau'n cael eu cynnal gan Fenter Iaith Abertawe ac yn rhoi cyfleoedd difyr i bobl brofi'r iaith Gymraeg a diwylliant mewn ffordd y gall pawb eu mwynhau.

Trefnir y digwyddiad am ddim gan Gyngor Abertawe. Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad hwn yn Abertawe.

"Mae'n gyfle gwych i arddangos ein bwydydd a diodydd blasus lleol ac i ddenu pobl newydd i ganol y ddinas i weld y pen-cogyddion wrthi'n coginio a phrofi rhywbeth newydd yn Abertawe."

Bydd y canlynol yn ymuno â Jean-Christophe Novelli ac yn arddangos eu sgiliau coginio yng Ngŵyl Bwyd a Diod Croeso: Imran Nathoo, cystadleuydd rownd gogynderfynol MasterChef 2017; Katie Davies, cystadleuydd rownd gogynderfynol Best Home Cook y BBC yn 2018; Michelle Evans-Fecci, cystadleuydd Great British Bake Off 2019; a Siân Day a Rob Bowen, cystadleuwyr rownd gynderfynol My Kitchen Rules ar ITV.

Am restr lawn o'r arddangosiadau coginio ac am ragor o wybodaeth am ŵyl am ddim Bwyd a Diod Croeso, ewch i www.croesobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM