Chwilio'r wefan
English

Paratoadau ar gyfer Gŵyl Ddysgu 2020 wedi dechrau

Mae paratoadau ar gyfer dychweliad digwyddiad hynod boblogaidd Gŵyl Ddysgu Abertawe wedi dechrau.

Learning_guitars

Bu 9,000 o bobl yn cymryd rhan mewn dros 300 o weithgareddau am ddim a gynhaliwyd ar draws y ddinas yn y digwyddiad agoriadol y llynedd.

Ar gyfer digwyddiad 2020, bydd Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe'n cydweithio â'r Sefydliad Dysgu a Gwaith i gynnal a dathlu cyfleoedd dysgu ar draws y ddinas yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, a gynhelir rhwng 22 a 28 Mehefin.

Mae cynlluniau cychwynnol yn cynnwys diwrnod o ddathlu trwy gerddoriaeth a chreadigrwydd yn Sgwâr y Castell ar 6 Mehefin er mwyn arddangos nifer o'r gweithgaredd a gynlluniwyd.

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cynnal ystod eang o gyrsiau trwy gydol y flwyddyn fel nad oes angen i bobl aros tan fis Mehefin. Ewch i www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes i weld yr hyn sydd ar gael nawr.

Cynhelir digwyddiad cynllunio ddydd Gwener (14 Chwefror) er mwyn trafod y cynlluniau cychwynnol a rhannu gwybodaeth am yr ŵyl. Mae croeso i unrhyw grwpiau neu ddarparwyr addysg sydd am gymryd rhan ddod i Ystafell Bwyllgor 3 yn y Ganolfan Ddinesig am 1pm.

Os hoffai grwpiau neu unigolion gymryd rhan ond ni allant ddod ddydd Gwener, gallant gysylltu â'r gwasanaeth yn uniongyrchol trwy e-bostio Dysgu.GydolOes@abertawe.gov.uk neu drwy ffonio 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM