Chwilio'r wefan
English

Hen adeilad Topps Tiles, Samlet Road, Llansamlet

AR OSOD: Warws hunangynhwysol.

Cyfeiriad: Hen adeilad Topps Tiles, Samlet Road, Llansamlet, SA7 9AF
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Fletcher Morgan: rhif ffôn cyswllt 02920 378921
Maint: 4015 troedfedd sgwâr/373 metr sgwâr
Ar osod: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys warws hunangynhwysol â goleuadau a phaneli tryloyw i roi golau naturiol. Isafswm uchder o 5.4m i'r bondo ac mae'r caead rholer yn rhoi uchder clir o 4.45m. Mae'r uned yn elwa o ardal parcio allanol a man storio mawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM