Chwilio'r wefan
English

Uned 5 James Court, Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winsh-wen, Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras.

Cyfeiriad: Uned 5, Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winsh-wen SA1 7DA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 2563 tr sg/235m sg
Ar osod: £11,500 y flwyddyn

Sylwadau

Uned ddiwydiannol teras gydag isafswm uchder o 5m i'r bondo a lle parcio yn y blaengwrt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM