Chwilio'r wefan
English

Uned 11 Parc Horizon, Mona Close, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras.

Unit 11 Horizon Park, Mona Close, Swansea Enterprise Park

Cyfeiriad: Uned 11 Parc Horizon, Mona Close, Parc Menter Abertawe, SA6 8RJ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 3060 troedfedd sgwâr/284 metr sgwâr
Ar osod: £19,890 y flwyddyn

Sylwadau

Uned ddiwydiannol diwedd teras gydag isafswm uchder o 4.31m i'r bondo, swyddfeydd â phared a maes parcio ac ardal lwytho ar y safle.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM