Chwilio'r wefan
English

Dim angen tocyn mwyach i barcio ym maes parcio'r Stryd Fawr

Mae maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr yn Abertawe yn dilyn camre maes parcio'r Cwadrant drwy ddefnyddio system ddi-docyn.

high street car park

Bydd staff y cyngor ar y safle i helpu i yrwyr addasu i'r system newydd a gyflwynwyd yn llwyddiannus yn y Cwadrant yr wythnos diwethaf.

Y maes parcio hwn yw'r ail o bedwar maes parcio prysur yn y ddinas a fydd yn elwa o'r gwaith uwchraddio gwerth £280,000 a fydd yn cynnwys y safleoedd parcio a theithio yng Nglandŵr a Ffordd Fabian yn yr wythnosau i ddod.

Dan y system newydd bydd gyrwyr yn cyrraedd atalfeydd mynediad y maes parcio ac yn hytrach na derbyn tocyn caiff eu platiau rhif eu nodi gan gamera awtomatig. Ar eu ffordd yn ôl i'r car byddant yn cofnodi eu plât rhif yn y peiriant talu, yn talu am eu parcio ac yn gadael.

Pan fyddant yn cyrraedd yr allanfa bydd camera awtomatig yn darllen eu plât rhif ac yn codi'r rhwystr fel eu bod yn gallu gadael.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Mae wedi bod yn dda gweld mor gyflym y mae modurwyr sy'n defnyddio'r Cwadrant wedi cyfarwyddo â'r ffordd newydd o wneud pethau. Gall pobl dalu ag arian parod, drwy gerdyn neu gerdyn digyffwrdd.

"Croesewir y peiriannau newydd yn lle'r hen rai a oedd wedi dod i ben eu hoes ddefnyddiol. Os ydych yn anghofio talu wrth y peiriant, gallwch fynd i'r pwynt cerdyn digyswllt ger atalfa'r allanfa a thapio gyda'ch cerdyn."

Dywedodd y cysylltwyd â'r rhan fwyaf o ddeiliaid hawlenni'r Stryd Fawr i ddweud wrthynt am y newidiadau ac i ychwanegu unrhyw ddiweddariadau at eu gwybodaeth fel y gallant ddefnyddio'r maes parcio fel arfer.

Dylai unrhyw ddeiliaid hawlen na chysylltwyd â hwy gysylltu â thîm meysydd parcio'r cyngor yn Meysydd.Parcio@abertawe.gov.uk neu gallant ddefnyddio'r intercom wrth atalfa'r allanfa i siarad ag aelod o dîm y meysydd parcio.

Meddai'r Cyng. Thomas, "Bydd gennym staff ar y safle i ddechrau er mwyn datrys unrhyw broblemau. Ond os bydd deiliaid hawlen yn cael anhawster yn gadael y maes parcio, gallant siarad ag aelod o'r tîm drwy ddefnyddio'r intercom wth atalfa'r allanfa."

Enw'r dechnoleg a ddefnyddir i gynnal y system yw Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR) ac fe'i defnyddir mewn miloedd o feysydd parcio am ddim neu sy'n codi tâl ledled Cymru a'r DU.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM