Chwilio'r wefan
English

Tŷ Mansel, 102 Mansel Street, Abertawe

AR OSOD: Swyddfa llawr gwaelod/uned fanwerthu ar gyrion canol y ddinas.

Cyfeiriad: Tŷ Mansel, 102 Mansel Street, Abertawe SA1 5UE
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 301 troedfedd sgwâr/28 metr sgwâr
Pris rhentu:  £6,000 y flwyddyn

Sylwadau

Swyddfa llawr gwaelod/uned fanwerthu ar gyrion canol y ddinas. Mae'r ardal gyfagos yn darparu cymysgedd o lety manwerthu eilaidd a swyddfeydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM