Chwilio'r wefan
English

872 Carmarthen Road, Fforest-fach, Abertawe

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys ardal fanwerthu gyda swyddfeydd a chyfleusterau staff ychwanegol.

872 Carmarthen Road, Fforestfach

Cyfeiriad: 872 Carmarthen Road, Fforest-fach, Abertawe SA5 8HR
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 864 troedfedd sgwâr/80 metr sgwâr
Pris rhentu: £14,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r mangre'n cynnwys y brif ardal fanwerthu sydd wedi'i rhannu i gynnwys swyddfeydd a chyfleusterau staff ychwanegol. Mae'r fangre hefyd wedi'i hestyn tua'r cefn i gynnwys storfa ychwanegol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM