Chwilio'r wefan
English

448 Gower Road, Cilâ, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu ar y llawr gwaelod â swyddfa breifat a chyfleusterau i staff.

448 Gower Road, Killay

Cyfeiriad: 448 Gower Road, Cilâ, Abertawe SA2 7AL
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Astleys: rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 790 troedfedd sgwâr/73 metr sgwâr
Pris rhentu: £14,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r fangre'n cynnwys ardal fanwerthu ar y llawr gwaelod wedi'i rhannu i gynnwys swyddfa breifat a chyfleusterau staff.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM