Chwilio'r wefan
English

Uned 18, The J Shed, Kings Road, Glannau SA1

AR OSOD: Uned fanwerthu ar y llawr gwaelod â swyddfa breifat a chyfleusterau i staff.

Unit 18 J Shed, Kings Road, SA1

Cyfeiriad: Uned 18 The J Shed, Kings Road, Glannau SA1 SA1 8PL
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant(iaid): Dawsons: rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 1058 troedfedd sgwâr/98 metr sgwâr
Pris gwerthu: £155,000 

Sylwadau

Ardal swyddfa cynllun agored gyda chegin, storfeydd ategol a thoiledau ar y llawr cyntaf a man ychwanegol ar y lefel mesanîn. Gellir cael mynediad i'r fangre drwy fynedfa gymunedol ar y llawr gwaelod ac mae wedi'i lleoli ar y llawr cyntaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM