Chwilio'r wefan
English

487, 495 a 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd, Abertawe

AR WERTH: Hen feddygfa fawr unllawr sydd wedi'i newid a'i hadnewyddu i gynnwys caffi ac ardal chwarae i blant.

487, 495, 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd

Cyfeiriad:487, 495 a 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9EA
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant(iaid): Astleys rhif ffôn cyswllt 01792 479850
Maint: 2,124 troedfedd sgwâr/197 metr sgwâr
Pris gwerthu: £230,000 

Sylwadau

Hen feddygfa fawr unllawr sydd wedi'i newid a'i hadnewyddu i gynnwys caffi ac ardal chwarae i blant yn bennaf, ynghyd â thoiledau i gwsmeriaid ac ystafell hurio preifat. Mae'r lle sy'n weddill yn cynnwys nifer o ystafelloedd swyddfa, y gellir cael mynediad iddynt yn annibynnol drwy'r ystlyslun. Mae cyfleusterau parcio ychwanegol ar gael y tu ôl i'r safle, ar gyfer tua 4 i 5 o leoedd, y gellir cael mynediad iddynt yn uniongyrchol oddi ar Cwm Level Road.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM