Chwilio'r wefan
English

53 Eversley Road, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A1.

53 Eversley Road, Sketty

Cyfeiriad: 53 Eversley Road, Sgeti, Abertawe SA2 9DE
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 212 troedfedd sgwâr/19 metr sgwâr
Pris rhentu: £6,000 y flwyddyn

Sylwadau

Uned fanwerthu A1 a ddefnyddiwyd fel siop trin gwallt yn flaenorol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM