Chwilio'r wefan
English

45 Gower Road, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos llawr gwaelod.

45 Gower Road, Sketty

Cyfeiriad: 45 Gower Road, Sgeti, Abertawe SA2 9BL
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 527 troedfedd sgwâr/48 metr sgwâr
Pris rhentu: £15,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos llawr gwaelod gyda lle swyddfa ategol, storfeydd a chyfleusterau i staff.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM