Chwilio'r wefan
English

38 St James Crescent, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal eistedd ar y llawr gwaelod gyda bar ac ystafell bŵl gyda dau lawr ychwanegol.

38 St James Crescent, Swansea

Cyfeiriad: 38 St James Crescent, Abertawe SA1 6DR
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 2,773 troedfedd sgwâr/257 metr sgwâr
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys ardal eistedd ar y llawr gwaelod gydag ardal bar ac ystafell bŵl. Defnyddiwyd y llawr cyntaf fel ystafelloedd ar gyfer digwyddiadau preifat yn flaenorol, ond bellach mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer storfeydd ategol. Mae'r ail lawr yn cynnwys fflat un ystafell wely gyda chegin, ystafell ymolchi ac ystafell fyw/fwyta cynllun agored.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM