Chwilio'r wefan
English

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Abertawe SA1 3QE

AR OSOD: Mae'r eiddo A3 yn cynnwys ardal eistedd cynllun agored ar y llawr gwaelod ac ardal eistedd breifat ar y llawr cyntaf.

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Swansea

Cyfeiriad: Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Abertawe SA1 3QE
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Pris rhentu: £25,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo A3 hwn yn cynnwys ardal eistedd cynllun agored ar y llawr gwaelod gydag ardal wasanaeth, ardal gwasanaeth hufen iâ, cegin, man golchi llestri a chyfleusterau toiledau hygyrch. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys ardal eistedd breifat a rhagor o gyfleusterau toiled, swyddfa, ystafell staff a storfeydd ategol. Yn allanol, mae'r eiddo'n cynnwys teras caeëdig sy'n addas ar gyfer ardal smygu ynghyd ag ardal eistedd awyr agored. Mae lle i uchafswm o 85 i 90 o bobl yn yr eiddo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM