Chwilio'r wefan
English

116 Woodfield Street, Treforys

AR WERTH: Fe'i defnyddiwyd yn flaenorol fel siop gig, ac mae'n cynnwys storfeydd manwerthu ar y llawr gwaelod a'r llawr uchaf.

116 Woodfield Street

Cyfeiriad: 116 Woodfield Street, Treforys SA6 8AR
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant(iaid): Dawsons rhif ffôn cyswllt 01792 478908
Maint: 441 troedfedd sgwâr/41 metr sgwâr
Pris rhentu: £8,000 y flwyddyn

Sylwadau

Fe'i defnyddiwyd yn flaenorol fel siop gig, ac mae'n cynnwys eiddo manwerthu ar y llawr gwaelod a storfeydd ar y llawr uchaf gyda chyfleusterau toiled allanol a dau le parcio yn y cefn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM